کرج ، چهارراه طالقانی (بسمت هفت تیر) ، بعد از ساختمان سبز ، ابتدای خیابان شهید ساجدی ، ساختمان ستاره ، طبقه پنجم