خدمات درمانی

خدمات درمانی:

  • درمان غیر جراحی دردهای حاد و مزمن کمر ، گردن ، مفاصل، اسپاسم های عضلانی ،خار پاشنه
  • درمان غیرجراحی گزگز و خواب رفتن دستها
  • درمان پوکی استخوان

 

  • درمان غیر جراحی دردهای حاد و مزمن کمر ، گردن ، مفاصل، اسپاسم های عضلانی ،خار پاشنه
  • درمان غیرجراحی گزگز و خواب رفتن دستها
  • درمان پوکی استخوان