رزومه

دکتر محبوبه بورقی

متخصص طب فیزیکی و ستون فقرات

دارای بورد تخصصی

نوارعصب و عضله

سونوگرافی عصب ، عضله و مفاصل

شماره نظام پزشکی : ۱۰۳۹۶۴

 

.

سوابق تحصیلی :

.

دکتر محبوبه بورقی دوره تخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله طی نموده و دارای بورد تخصصی ستون فقرات، مفاصل و عضلات می باشد، وی در محضر اساتید بزرگی چون پروفسور حلی ساز و دکتر رضا سلمان روغنی (تنها فوق تخصص ستون فقرات، مفاصل و عضلات در ایران ) دوره تخصص خود را طی نموده است.
دکترمحبوبه بورقی در بیماستان بقیه الله مشغول طبابت می باشد.