روش درمانی

روش های درمانی:

  • درمان دارویی
  • تزریق داخل مفاصل تحت هدایت سونو گرافی
  • کایروپرکتیک (مانور درمانی)
  • تجویز ورزش
  • فیزیوتراپی ( مگنت ، لیزر ، … )
  • ماساژ درمانی
  • طب سوزنی
  • درمان کمردردهای سیاتیکی مقاوم به درمان با روش های :
  • تزریق در فاست ها
  • تزریق اپیدورال